Společnost byla auditována dle DIN 6701-A3, viz. certifikáty