CNC opracování plastů

Pro konečné opracování výlisků vytvořených vakuovým tvářením využíváme plně automatizované CNC stroje, které s vysokou přesností realizují ořezy, výřezy a další dopracování. Tyto CNC pracoviště si sami programujeme a vyrábíme pro tento proces i ořezové přípravky.

Naše společnost Vám nabízí
  • výrobu kompletních plastových dílů včetně ořezu  
  • samostatný ořez pro dodané díly
  • výrobu ořezových přípravků včetně naprogramování
  • CNC programování na základě 3D dat nebo vzorů

Pro opracování plastů používáme profesionální robotická CNC pracoviště KUKA, ABB a frézy HUBER & GRIMME. Umíme opracovat výlisek do velikosti základy: 3000 x 2000 mm a výšky: 500 – 800 mm. Při opakování výroby nevznikají prakticky žádné rozdíly. Měřitelná odchylka je 0,1 až 0,2 mm.

Jak probíhá CNC opracování?

1) upnutí výlisku na ořezávací přípravek pomocí vakua ( každý výlisek musí mít svůj obráběcí přípravek)

2) aktivace pracovního cyklu ( předem musí obsluha namontovat správný přípravek a vybrat správný program)

3) vlastní práce stroje 

  • používáme tvrdokovové  stopkové nástroje různých průměrů
  •  rychlost řezu je v průměru 2-4 m/min
  •  u ořezů malých dílů používáme tandemové uspořádání (tj jeden stroj pracuje střídavě na dvou stanovištích)

4) vyjmutí  dílu a očištění – ostré hrany se začisťují speciálními škrabáky

Výhody použití CNC strojů při obrábění plastů
  • vysoká přesnost opakovatelnosti výroby
  • vysoká produktivita práce
  • možnost korekce finálního tvaru výrobku
Programování CNC strojů

Jedná se o konfiguraci opracování určitého výrobku, která je prováděna pomocí specializovaného softwaru a určuje trajektorie řezů, výřezů až po finální produkt.

1) fréza  – pomocí referenčních bodů a programového vybavení stroje

2) robotické pracoviště KUKA – pomocí referenčních bodů a programového vybavení stroje

3) robotické pracoviště ABB – pomocí referenčních bodů ,programového vybavení stroje a ROBOT STUDIA

Programování pomocí referenčních bodů se nazývá TYČINK. Zde se jednotlivé body propojují pomocí pohybů ( lineární pohyb, pohyb po křivce, pohyb po kružnici atd. ), a tím se získává výsledná trajektorie. Referenční body získáváme z 3D modelů nebo z dodaného vzorku, jelikož ne vždy je 3D model k dispozici.

Přípravky pro upnutí plastových dílů si vyrábíme na vlastní náklady. Tyto přípravy jsou vyrobeny z pryskyřic, laminátů, MDF a to podle náročnosti na přesnost, podle tvaru obrobku  a dále podle množství kusů k případné výrobě.

Fotogalerie