Politika kvality

Společnost JVP Praha a.s. klade vysoký důraz na neustálé zvyšováním kvality výroby a ostatnách činností, což umožňuje produkovat výrobky a poskytovat služby dle norem VDA 6.1:2016 a zajišťovat jim konkurenceschopnost na zahraničním i domácím trhu.

Od roku 2003 se systém pravidelně recertifikuje přičemž společnost opakovaně prokazuje kvalitu svých služeb, výrobků a kvalifikovanost zaměstnanců.

Audit systému zaručující kvalitu v oboru: Nákup, výroba, montáž a prodej výrobků z plastu byl proveden renomovanou společností TÜV CERT a vydán TÜV SÜD Management Service GmbH. München.

Za trvalé zvyšování kvality nese odpovědnost každý zaměstnanec společnosti, což je vázáno pravomocemi a odpovědnostmi danými dokumentační základnou společnosti.

Vedení společnosti neustále monitoruje nové technologie a materiály pro zvýšení kvality svých produktů.

Nedílnou součástí zvyšování kvality je budování povědomí o kvalitě, školení a zvyšování odborné způsobilosti pracovníků. Do celkového systému řízení kvality jsou zahrnuti všichni subdodavatelé, od kterých vyžadujeme prokázání dodržení kvality výrobků a služeb.

Společnost prokazuje správnost své politiky řízení kvality, např. získáním ocenění nejlepší dodavatel, od jednoho ze svých největších odběratelů Zetor TRACTORS za rok 2006 a 2007.

Organizační schéma