Prodloužení platnosti Užitného vzoru č.21626, ochranné známky č. 321478

1.12.2017 Jsem prodloužili platnost užitného vzoru č.21626 a ochranné známky č. 321478

Dokumenty jsou k nahlédnutí níže.

Osvědčení o prodloužení zápisu ochranné známky společnosti

Osvědčení o prodloužení zápisu užitného vzoru

Osvědčení o prodloužení zápisu užitného vzoru