Recyklace plastů

Naše společnost považuje za nutné chránit životní prostředí, a proto dbá na ekologické zpracování odpaních materiálů, které vznikají při vakuovém tváření plastů. Tyto odpadní materiály sama recykluje a použivá je dále při své výrobě.

Odpadní plastové materiály jsou jsou ve speciálních strojích drceny na malé granule. Hrubost granulace je možné regulovat a dodávat tak granulovaný plast v různých velikostech. Tato plastová drť se vrací dodavateli plastů, který ji následně znovu zpracovává na plastové desky, které jsou již standardně použity k výrobě.

Společnost JVP Praha a.s. nabízí dalším zpracovatelům plastů zpracování, recyklaci plastového odpadu nebo jeho výkup.

Další nakládání s odpady, které vznikají jak ve výrobě, tak v rámci celé společnosti se řídí platnými předpisy a normami pro zacházení s běžným a nebezpečným odpadem. Avšak nadále hledáme další možnosti, jak snižovat zátěž životního prostředí, recyklací a dalším využíváním zbytkového materiálu a tříděním odpadu.

 

Fotogalerie