Vyztužování plastů

Jelikož technologie vakuového tváření plastů neumožňuje vyztužení plastu, například vložením vyztužných žeber, zesílením stěny plastu, je někdy nutné plastový díl dodatečně vyztužit. Plastový díl se vyztužuje, aby se vytvořit nebo přizpůsobil jeho tvar, zesílila jeho tloušťka, ovlivnila barva vnitřní strany nebo se díl uspůsobil pro vkládání dalších montážních prvků.

Naše společnost Vám nabízí

a) Přímé vyztužení:

  • úpravu tvaru dílu (umožňuje-li to povaha a design dílu)
  • zvýšení tloušťky vstupního materiálu (nemusí být dostačující a ekonomické)

b) Dodatečné vyztužení:

  • lokální
  • celistvé

c) Lepení plastů

Celistvé vyztužení plastů

je vyztužení, kdy se požadovaný díl vyztuží dalším obdobně velkým dílem. Naše psolečnost realizuje toto vyztužování:

Proti výliskem – požadovaný díl se vyztuží dalším výliskem, který je vlepený s nepohledové strany dílu.

Ocelovou konstrukcí – je to podobná technologii Proti výlisku, ale namísto plastu se použije ocelová konstrukce s povrchovou úpravou

Vypěněním – je to technologie, která je novinkou nabídky naší společnosti. Jedná se o vstřikování reaktivního plastu do uzavřené formy s vloženým pláštěm. Tato hmota vytvrdí výlisek a požadovaně ho tedy vyztuží.

Lokální vyztužení plastů

je zesílení požadovanáho místa dodatečným dílem – plastový výřez nebo ocelový díl. V poslední době zde s velkým úspěchem používáme hliníkové profily. Tohoto způsobu využíváme např. u dílů, na které se šroubuje další díl ( různé rozvaděče, ovládací páky atd. ) Hliníkové profily používáme také ke zvýšení tuhosti dlouhých rovných ploch.

S problematikou vyztužování plastů je úzce spjata problematika lepení plastů

Lepením plastů se zabíváme od prvopočátku vzniku společnosti JVP Praha a.s. a máme s ním boháté, letilé zkušenosti. Lepení plastů má spoustu specifických problémů, které máme technologicky zvládnuté a jsme schopni dle požadavků zákazníka vybrat vhodnou technologii lepení pro daný díl. Používáme lepidla světoznámých výrobců např. SIKA, DOW a EMFI.

Fotogalerie